Magis Sebuah Fikiran (MSF)

Apr 9, 2015 by in E-book 0 comments

Laman ini dimulakan dengan petikan sebuah hadis, “Mula-mula sekali Makhluk yang dijadikan Allah adalah Akal.” (Hadis dilaporkan oleh at-Tabrani Abi Umamah) Seperti yang kita tahu, akal adalah perkara yang dapat…

read more