Bahaya Pukau

Feb 18, 2015 by in Blog 0 comments

Menurut masyarakat timur, pukau itu perkara yang berunsur tarik menarik atau memperdaya. Yang ada kaitannya dengan mistik dan jin. Baik. Ketika saya sedang bersiar-siar di satu tempat, ada seorang lelaki…

read more